Beroepscode en klachten regeling

Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).
Kort samengevat houdt dit in:

  • U hebt recht op informatie.
  • U hebt recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U hebt recht op inzage van uw dossier
  • U hebt het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WkkGZ). Voor meer informatie betreffende uw privacy en betreffende de wet en regelgeving kunt u kijken op de site van de LVVP.

Klachtbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met mij voor u niet bevredigend is, plaatsvinden via de klachtenfunctionaris van de LVVP.  Psychotherapeuten vallen onder het publiekrechtelijke tuchtrecht.

 

Jolanda van Melick
Praktijk Jolanda van Melick
Karnemelksloot 55-57
2806 BC Gouda
Privacystatement | Kwaliteitsstatuut
 

© Jolanda van Melick 2018 | Webdesign: DixDesign