op pad

Therapie is als op reis gaan;
er is een vertrekpunt en een doel.

Op pad

Ik vertrek een keer. Daarna blijf ik

Ik vertrek minstens twee keer. Maar dan zal ik toch blijven…

(uit: alleen liefde - toon tellegen)

De gesprekken zullen in het begin vaak wekelijks plaats-vinden; ze duren ongeveer drie kwartier. Na verloop van tijd maken we afspraken om de twee of drie weken. Gemiddeld zal het behandelplan bestaan uit zo’n 10 tot 12 gesprekken. Het spreekt voor zich dat dit traject in onderling overleg zal worden vastgesteld en tussentijds zal worden besproken.

Er bestaat geen vaste behandelmethode. Vaak maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie of andere 'evidence-based' behandelmethodes. Dit houdt in dat ze weten-schappelijk zijn onderzocht en werkzaam zijn. Belangrijk is dat de technieken die worden gebruikt aansluiten bij jouw problematiek en wensen. Zo kunnen we gebruik maken van verschillende technieken, zoals RET of EMDR. Bij sommige klachten of ziektebeelden zijn ontspanningsoefeningen nodig, waarmee je ook thuis aan de slag kunt. Ook het bijhouden van een logboek, een brief schrijven of een ‘mindmap’ maken behoort tot de mogelijkheden.

Voor meer complexe vraagstukken en patronen of schema's die verbonden zijn aan uw persoonlijkheid kunnen we ook aan de slag gaan met schematherapie, een relatief nieuwe behandelmethode, waar vaak wel wat meer tijd (van een half jaar tot 2 of 3 jaar) voor moet worden uitgetrokken.

Het is een combinatie van cognitieve technieken, gedragsoefeningen en experientiele technieken, zoals rollenspel en imaginatieoefeningen.

 

Jolanda van Melick
Praktijk Jolanda van Melick
Karnemelksloot 55-57
2806 BC Gouda
Privacystatement | Kwaliteitsstatuut
 

© Jolanda van Melick 2018 | Webdesign: DixDesign