Praktische informatie

Praktische informatie
Afspraken
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan graag dit binnen 24 uur voor de afspraak telefonisch bij mij melden. Dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer er geen afmelding is en u verschijnt niet op de gemaakte afspraak, dan wordt het normale uurtarief in rekening gebracht.
Condities
Er is geen wachtlijst, maar soms kan het in verband met drukte enkele weken duren voor het eerste oriënterende gesprek kan plaatsvinden.
U bent voor psychotherapeutische behandeling verzekerd door uw verzekering. Dit betekent dat er voor u geen extra kosten zijn verbonden aan de therapie, ook niet voor het intake-gesprek. Wel is het nodig om de gegevens van uw verzekering en uw BSN nummer door te geven, dan kan er bij uw verzekering gedeclareerd worden. Hier hoeft u zelf niets voor te doen. Mogelijk kan de verzekeraar uw no-claim of eigen bijdrage, die u jaarlijks betaald, inhouden. In de toekomst kan het zijn dat er voor u kosten verbonden zijn aan het volgen van sessies, dat zal dan in het intake-gesprek met u worden besproken.
Wachttijd

De aanmeldingswachttijd is zowel voor de BGGZ als de gespecialiseerde GGZ 8 weken. Er is geen wachttijd tussen de intake (de aanmeldingsgesprekken) en de start van de behandeling. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 4 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). De wachttijd is bijgewerkt op 1 april 2024.

De wachttijd is NIET afhankelijk van waar u bent verzekerd, dus is voor elke verzekerde even kort.
Kwaliteit
Kwaliteit wordt geborgd door geregelde bij- en nascholing, door intervisie en supervisie. De praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteit statuut.
Net als het privacy statement kunt u dit elders op deze website vinden.
Registraties en lidmaatschappen.

Psychotherapeut BIG en GZ psycholoog BIG (registratienummer 49048710916, tnv J.S van den Akker-van Melick)
e.a. kunt u controleren via het BIG-register.
Lid van LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten)
Lid van NIP

Voor de algemene voorwaarden en informatie over de beroepsgroep kunt u contact opnemen met De Nederlandse vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. www.nvvp.nl
Deze informatie is geldig vanaf 9 september 2016

Jolanda van Melick
Praktijk Jolanda van Melick
Karnemelksloot 55-57
2806 BC Gouda
Privacystatement | Kwaliteitsstatuut
 

© Jolanda van Melick 2023